Přihlášení a ceník astrologického kurzu

Cena kurzu a placení kurzovného

Po přihlášení na e-mail liliana@astrodilna.cz obdržíte potvrzení volného místa v kurzu, platbu provedete převodním příkazem na účet
2600185263 kod banky 2010

Celková cena kurzovného je 18000 Kč,
zálohu 3000 Kč zaplaťte do 15.9.2020
Na základě osobní dohody je možné rozložit platbu na 2 části

Můžete absolvovat i samostatné přednášky, cena 2000Kč, platba na místě

Přihlášky

Do kurzu se můžete přihlásit e-mailem na adresu: liliana@astrodilna.cz nebo telefonicky na čísle 723 091 143.

V přihlášce uveďte Vaše jméno, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a dále údaje k sestavení horoskopu (datum, čas a místo narození).

Kurz bude probíhat v malé skupině s maximálním počtem deseti účastníků. Proto doporučujeme včasné zaslání vaší přihlášky.

Místo konání: Březenská 2466, vchod č.4
Praha 8, 182 00