O astrodílně

Astrologická dílna vznikla se záměrem využít astrologické poznatky pro rozvoj osobnosti a duchovního růstu.

Prožitkové semináře nabízí konkrétní práce v oblasti vlastního duševního vývoje, ale také představují dobrodružné sebeobjevování, které vede k rozvoji tvůrčích aspektů v nás. Více naleznete v sekci astrokonstelace.

V astrokonstelacích pořádaných v astrodílně je možné zahlédnout, jak si naše duševní složky stojí, jak spolupracují, která dominuje, jaké nadosobní aspekty je ovlivňují atd. Takto lze dojit k lepším kontaktům se vším, co naši osobnost utváří, pospojovat to, co se oddálilo nebo oddělit to, co se pomíchalo.

V rámci astrodílny pro vás chystám další prožitkové semináře, ve kterých budeme rozvíjet svou kreativitu a prohlubovat své intuitivní vnímání světa.