Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Niterné proměny - konstelace s využitím astrologie 

Únorové konstelace v čase Vodnáře nabízí jiný úhel pohledu na naše aktuální témata, a také prostor k nalezení jejich řešení. Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury a vést k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozovat od starých (Saturnských) vzorců a přispět k harmonickému propojení našich vnitřních částí.

Křehká rovnováha a naše (ne)vědomé scénaře- konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,
srdečně Vás zvu na konstelace 19.10. (sobota). Je čas znamení Vah, čas k nalézání křehké rovnováhy mezi světlem a tmou, vnitřním prožitkem a vnější formou projevu, mezi mužském a ženském pohledu na svět, rozumem a citem a atd. Přijít můžete samozřejmě s jakýmkoliv problémem nebo tématem, případně jen tak pro inspiraci. Tyto konstelace budou zvlášť přínosné pro posílení a ukotvení před nastupem hlubokého, komplikováného času Štíra...

Světlo do temných koutů našich (ne)vědomých scénářů- konstelace s využitím astrologie

Posviťme si na temná místa ve své duši, v myšlenkách a nebo ve vztazích. Odhalme své nevědomé a navyklé scénáře. Podívejme se pomocí konstelací, které niterné části a struktury se podílí na utváření našich momentálních životních situací, na utváření vztahů a případných problémů. Jak se podílejí naše vnitřní ženské a mužské aspekty na našem propojení se zbytkem světa atd.

Vnitřní proměny a naše (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

Někteří už máme za sebou jarní úklid, případně nějakou očistu těla, možna přišla na řadu i inventura duše. Pokud potřebujete něco v sobě pochopit, prozkoumat, přenastavit jsou tyto konstelace právě pro vás.

Tak pojďme vymést to nepotřebné, co se nahromadilo časem a provětrat skryté kouty svých duší, nahlédnout do (ne)vědomích scénářů a otevřít cestu k uskutečnění svých nynějších záměrů. Abychom mohli cokoliv ve svém životě změnit, potřebujeme zaměřit pozornost do svého nitra, do hlubších pater svého Já.

Vaše aktuální témata a (ne)vědomé scénáře duše- konstelace s využitím astrologie

Pomocí konstelací se můžete podívat, které niterné části a struktury se podílí na utváření Vašich aktualních životních situací, které rozhodují o kvalitě Vašich vztahů, spoluúčinkují při opakujících se problémech atd.
Ženské a mužské kvality jsou v křehké rovnováze, konstelace umožňují nahlédnout do svého individuálního uspořádání, prožít ho, proměňovat a vnést více harmonie do svého vnitřního a zjevného života.

Seberozvoj a skryté duševní scénáře - konstelace s využitím astrologie

Vážení a milí přátelé,

Za chvíli bude jaro v plném proudu, všechno rozkvete, vývoj je prostě nezadržitelný :-) My se také rozvíjíme, dospíváme, směrujeme k vnitřní celistvosti.… Avšak některá naše duševní část potřebuje větší péči, pochopení, pozornosti a někdy i popostrčit, aby mohla dojít k rozkvětu. Šlechtit a kultivovat můžeme mimo jiné i svých ženských či mužských kvalit, případně jejich vzájemné propojení. Konstelace představují jednu z možností, jak k tomu přistoupit.

Skryté koutky duše a naše (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00

Vážení a milí přátelé,
Březnové konstelace budou v duchu rčení: „Před úsvitem je největší tma“. Dříve než cokoliv budeme moct ve svém životě změnit, musíme zaměřit pozornost do svého nitra, do hlubších pater svého Já. Před jarem děláme úklid, celkovou očistu, duši nevyjímaje, a tak soustřeďujeme energie na nový start.

Tak pojďme vymést to nepotřebné, co se nahromadilo časem a provětrat skryté koutky v sobě, nahlédnout do svých (ne)vědomích scénářích a otevřít cestu k uskutečnění svých nynějších záměru.

Očistné a aktivační konstelace pro naše vnitřní scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Staré a nové, odžité a očekávané, minulost a budoucnost, jak se v nás kloubí? Čeho se vzdát a co si ponechat z uplynulého roku? Konstelace síly, lásky, hojnosti a radosti pro rok 2020.

Konstelace umožňují dobrodružství objevování, zkoumání a přestavby naší duševní krajiny...

Konstelace Duše a naše (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
V období znamení Štíra se lépe daří sestoupit do hlubších vrstev svého Já a provětrat sklep. Astrokonstelace nabízí příležitost pro ty, co usilují o osobní transformaci, vnitřní reformu či dílčí změny ve svém životě.
Naše Ego (Slunce-nezralé a dětinské) vytváří různé vnitřní scénáře, které zůstávají ve značné části nevědomé. Možná právě nyní máme své aktuální téma, ve kterém hledáme řešení nebo vysvětlení a rozehráváme...

Konstelace vnitřní krajiny a prameny síly, lásky, hojnosti, radosti…

Konstelace umožňují dobrodružství objevování, zkoumání a přestavby naší duševní krajiny. Díky vstupu do oblastí, které běžně unikají naší pozornosti a zůstávají skryté (a tedy nevědomé), můžeme přehodnotit své dosavadní zkušenosti, lépe se orientovat sami v sobě a plně čerpat ze zdrojů, které nám byly svěřeny…