Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Celistvost - konstelace s využitím astrologie

Milí přátele,

Zvu Vás na konstelace s tématem celistvost. Jaro si obvykle spojujeme s očistou, regeneraci, restartem a probuzení. Probudit můžeme například ty části našeho Já, na které jsme v každodennim shonu zapomněli, také ty, co "uvizly" v minulých zraněních (nebo životů).
Bude nám nápomocná silná, koncentrovaná energie planet v tomto čase ve znamení Berana (Venuše, Merkur, Chiron, Slunce) a Ryb (Saturn konjunkce Mars).

Proměny - konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Zvu Vás na konstelace 30.9., ponesou se v duchu hledání harmonie a

spojení protikladů, síla a zranitelnost, odvaha a opatrnost, soutěživost a

spojenectví... (Luna s Chironem v Beranu/ Slunce a Mars ve Vahách).

Správný čas i pro ty, co si přejí odhodit pochybnosti, nerozhodnost,

přehnanou ohleduplnost atd. nebo naopak vnést do svého života jemnost a

laskavost.

Samozřejmě můžete přijít se svým vlastním tématem nebo prozkoumat

jednotlivé části své osobnosti.

Vědomé PROMĚNY - konstelace s využitím astrologie 20. 8. 2023

Milí přátelé,

nadvláda letních dnů ve znamení Lva se chýlí ke konci, ty přinesly různé otázky a témata, které povedou ke změnám.
Chcete-li najít odpovědi, získat nadhled a nasměrování, prozkoumat skryté stránky své duše nebo se jen inspirovat, jste srdečně zvaní.

KREATIVNÍ proměny

Zdravím Vás přátelé,

Zvu Vás na konstelace v neděli 18.6.. Novoluní v Blížencích a zvýrazněný princip Lva (Mars, Lilith,Venuše, Athena Palas), činí tento den energeticky silným, jako stvořený pro práce s částmi naší osobnosti, které "uvízly" v dětství. Pocity které patří našemu Vnitřnímu dítěti, stejně jako naše zraněné Já nikam neodešly, jen ustoupily do nevědomí.

Ať už přijdete s jakýkoliv tématem, můžete podpořit svou hravost, tvořivost a radost, zahojit bolístky a otevřít cestu k sebelásce.

KREATIVNÍ PROMĚNY - konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Kdo klade otázky, najde odpověď. Srdečně Vás zvu na konstelace 20.5, kde se můžete ptát na to, co Vás zajímá, co Vám pomůže cítit se lépe a posunou se dál. Odpovědi budeme hledat společně, případně Vás povedu, abyste je našli v sobě.
Současné astrologické konstelace nám budou nápomocné při vstupů do složitých duševních procesů, zůstaneme nohama na zem (Slunce, Jupiter a Merkur v Býku, Luna v Blížencích).

Jarní PROMĚNY- konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Čím je jaro blíže, tím více se vynořujeme z nitra, chytáme inspirace (Slunce, Neptun, Merkur a Saturn v Rybách). Strukturovaná a stabilní energie Saturna, který je jen jednou za 29 letech ve znamení Ryb nabízí ochranu. Prostě ideální čas na jemnou práci na sobě a pochopení složitých duševních procesů, které se povětšinou odehrávají v zákulisí našeho nevědomí (Ryby).

Vztahy - konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Srdečně Vás zvu na konstelace 9.10.(neděle). Opět konstelace za úplňku, silný čas, kdy Slunce je ve Vahách a Luna v Beranu. Nabízí se téma VZTAHY, mohou to být ty vnější, kde Já a Ty nebo Já a Oni, ještě možná My a Ty, případně My a Oni neustále hledají křehkou rovnoVÁHU.
Konstelace nám ozřejmí i nejdůležitější vztah v našem životě a sice vztah, který máme sami k sobě a ještě skryté vazby mezi části naší osobnosti, případně mezi tělem a duší, srdcem a rozumem, vědomím a nevědomím atd.

PROMĚNY- konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Srdečně Vás zvu na konstelace 10..9.(so). Konstelace za úplňku ( Slunce v Panně, Luna v Rybách) se mohou stát silným impulsem k transformaci. Strukturovaná a analytická energie znamení Panny přispěje k nahlédnutí, prozkoumání a pochopení složitých duševních procesů, které se povětšinou odehrávají v zákulisí našeho nevědomí (Ryby).

PROMĚNY - konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Srdečně Vás zvu na konstelace 25..6.(so). Vzhledem k astrologickým aspektům tohoto dne navrhuji téma "Vnitřní jistoty a vnější hranice", přijít však můžete s libovolným tématem nebo jen pro inspiraci.

V konstelacích můžete najít jiný úhel pohledu na svoje aktuální témata, a také prostor k nalezení jejich řešení.
Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury a vést k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozovat od starých (Saturnských) vzorců a přispět k harmonickému propojení našich vnitřních částí.

Zjistíte např. co říká vaše Duše (astrologická Luna) na vaše fyzické, vztahové, duševní, atd. potíže, jak se stavíte k problému na nevědomé úrovni, jak využíváte energii svého vnitřního léčitele a zdroje (síly, radosti, energie, lásky...).

VĚDOMÉ PROMĚNY- konstelace s využitím astrologie

Přijďte prozkoumat nebo pořešit svoje téma, rozlousknout problém nebo jen tak pro inspiraci.

V konstelacích můžete najít jiný úhel pohledu na svoje aktuální témata, a cestu k jejich řešení. Konstelační proces rozhýbe strnulé struktury a povede k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozuje od starých (Saturnských) vzorců, harmonizuje a propojuje jednotlivé vnitřní části.