Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Vztahy - konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Srdečně Vás zvu na konstelace 9.10.(neděle). Opět konstelace za úplňku, silný čas, kdy Slunce je ve Vahách a Luna v Beranu. Nabízí se téma VZTAHY, mohou to být ty vnější, kde Já a Ty nebo Já a Oni, ještě možná My a Ty, případně My a Oni neustále hledají křehkou rovnoVÁHU.
Konstelace nám ozřejmí i nejdůležitější vztah v našem životě a sice vztah, který máme sami k sobě a ještě skryté vazby mezi části naší osobnosti, případně mezi tělem a duší, srdcem a rozumem, vědomím a nevědomím atd.

PROMĚNY- konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Srdečně Vás zvu na konstelace 10..9.(so). Konstelace za úplňku ( Slunce v Panně, Luna v Rybách) se mohou stát silným impulsem k transformaci. Strukturovaná a analytická energie znamení Panny přispěje k nahlédnutí, prozkoumání a pochopení složitých duševních procesů, které se povětšinou odehrávají v zákulisí našeho nevědomí (Ryby).

PROMĚNY - konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Srdečně Vás zvu na konstelace 25..6.(so). Vzhledem k astrologickým aspektům tohoto dne navrhuji téma "Vnitřní jistoty a vnější hranice", přijít však můžete s libovolným tématem nebo jen pro inspiraci.

V konstelacích můžete najít jiný úhel pohledu na svoje aktuální témata, a také prostor k nalezení jejich řešení.
Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury a vést k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozovat od starých (Saturnských) vzorců a přispět k harmonickému propojení našich vnitřních částí.

Zjistíte např. co říká vaše Duše (astrologická Luna) na vaše fyzické, vztahové, duševní, atd. potíže, jak se stavíte k problému na nevědomé úrovni, jak využíváte energii svého vnitřního léčitele a zdroje (síly, radosti, energie, lásky...).

VĚDOMÉ PROMĚNY- konstelace s využitím astrologie

Přijďte prozkoumat nebo pořešit svoje téma, rozlousknout problém nebo jen tak pro inspiraci.

V konstelacích můžete najít jiný úhel pohledu na svoje aktuální témata, a také prostor k nalezení jejich řešení. Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury a vést k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozovat od starých (Saturnských) vzorců a přispět k harmonickému propojení našich vnitřních částí.

Zjistíte např. co říká vaše duše (astrologická Luna) na vaše fyzické, vztahové, duševní, atd. potíže, jak se stavíte k problému na nevědomé úrovni, jak využíváte energii svého vnitřního léčitele a zdroje (síly, radosti, energie, lásky...).

PROMĚNY- konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Dovoluji si Vás pozvat na konstelace 3.4.(ne). Přijďte prozkoumat nebo pořešit svoje témata, rozlousknout problém nebo jen tak pro inspiraci.

Konstelace v této neklidné době, kdy Slunce prochází znamení Berana, mohou usnadnit Váš start do nové životní etapy nebo pomoci k nastolení vnitřního míru, případně přispět k nasměrování energii tam kde je nejvíce potřeba.

V konstelacích můžete najít  jiný úhel pohledu na svoje aktuální témata, a také prostor k nalezení jejich řešení. Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury a vést k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozovat od starých (Saturnských) vzorců a přispět k harmonickému propojení našich vnitřních částí...

Niterné proměny- konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Koronavirová doba pomalu odchází a pro většinu z nás už nepředstavuje problém být ve skupině bez roušek. Dovoluji si tedy Vás pozvat na konstelace 27.6.(so) Přijďte prozkoumat nebo pořešit svoje téma, rozlousknout problém nebo jen tak pro inspiraci.

Červnové konstelace proběhnou v čase Raka, pomohou vytáhnout z hlubin vašeho nevědomí skryté motivace, nabídne jiný úhel pohledu na naše aktuální témata, a také prostor k nalezení jejich řešení. Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury...

Niterné PROMĚNY- konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,

Dovoluji si Vás pozvat na konstelace 18.7.(so). Přijďte prozkoumat nebo pořešit svoje téma, rozlousknout problém nebo jen tak pro inspiraci.

Konstelace v červenci proběhnou v čase Raka, pomohou vytáhnout z hlubin vašeho nevědomí skryté motivace, nabídne jiný úhel pohledu na naše aktuální témata, a také prostor k nalezení jejich řešení. Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury a vést k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozovat od starých (Saturnských) vzorců a přispět k harmonickému propojení našich vnitřních částí.

Niterné proměny - konstelace s využitím astrologie 

Únorové konstelace v čase Vodnáře nabízí jiný úhel pohledu na naše aktuální témata, a také prostor k nalezení jejich řešení. Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury a vést k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozovat od starých (Saturnských) vzorců a přispět k harmonickému propojení našich vnitřních částí.

Křehká rovnováha a naše (ne)vědomé scénaře- konstelace s využitím astrologie

Milí přátelé,
srdečně Vás zvu na konstelace 19.10. (sobota). Je čas znamení Vah, čas k nalézání křehké rovnováhy mezi světlem a tmou, vnitřním prožitkem a vnější formou projevu, mezi mužském a ženském pohledu na svět, rozumem a citem a atd. Přijít můžete samozřejmě s jakýmkoliv problémem nebo tématem, případně jen tak pro inspiraci. Tyto konstelace budou zvlášť přínosné pro posílení a ukotvení před nastupem hlubokého, komplikováného času Štíra...

Světlo do temných koutů našich (ne)vědomých scénářů- konstelace s využitím astrologie

Posviťme si na temná místa ve své duši, v myšlenkách a nebo ve vztazích. Odhalme své nevědomé a navyklé scénáře. Podívejme se pomocí konstelací, které niterné části a struktury se podílí na utváření našich momentálních životních situací, na utváření vztahů a případných problémů. Jak se podílejí naše vnitřní ženské a mužské aspekty na našem propojení se zbytkem světa atd.