Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Rozum a cit

10.00-18.00
Myslíme a cítíme nebo myslíme, že něco cítíme či spíše bouřlivě prožíváme a pak nad tím rozjímáme? Co nám našeptává rozum a po čem touží naše srdce, kdo z nich bývá vítězem? Děláme kompromisy, potlačujeme jednu z nich nebo v nás rozum a cit přirozeně spolupracují?

Venuše a všechny podoby lásky

10.00-18.00
Seminář o naší vrozené představě lásky, o nevědomých přesvědčeních, které nám stojí v cestě k ní, o dovednosti udržovat rovnováhu mezi dáváním a braním ve vztazích, o souvislosti mezi tím, co nás v životě potkává a našim niterním děním...

Niterné proměny a zdroje (síly, radosti, energie, lásky...)

10.00-18.00
Niterné proměny a zdroje (síly, radosti, energie, lásky...)
Seberozvojový konstelační seminář, který nabízí prostor pro vaše témata. Individuální práce je podpořena informacemi z vašeho horoskopu.

VZTAHY aneb jak uvnitř, tak navenek

10:00-18.00
Tento seminář vám umožní pochopit a měnit niterné uspořádaní, struktury a modely chování, které utváří naše vztahy. Podíváme se, jak se podílejí ženské a mužské aspekty, aktivní a pasivní části naší osobnosti na propojení se zbytkem světa.

Strach a vnitřní síla

10.00-18.00
Pochybnosti, obavy, strach, hrůza, ... odkud se berou a proč se nás drží, nebo snad se držíme my jich? Jak rozpoznat kdy je strach varováním a kdy překážkou? Přispívá strach k opakování našich destruktivních programů...

Vnitřní řád aLilith (Černá Luna) aneb bolest jako příležitost

10.00-18.00
Bolavá místa v naší duši a trhliny v celistvosti jejího vnitřního uspořádání udržují naše zavedené vzorce chování při starém...

Tělo a duše, partnerství na celý život aneb o zdraví

Jak vnímáme vlastní tělo? Dokážeme se naladit na něj tak, abychom věděli co mu prospívá či škodí? Prožíváme sebe na tělesné rovině jen v oblasti svých potřeb, když nás něco bolí nebo jsme si sebe v těle plně vědomi a přebýváme tak v každé své buňce?...

Vnitřní jistoty a vnější hranice aneb o Saturnu

Jak nehledat vnější, nýbrž vnitřní zdroje, opory a jistoty? Planeta Saturn platila dříve u astrologů za zlou a nešťastnou planetu. Je Saturn opravdu strašákem v našem vnitřním světě? Škodí nám nebo pomáhá? Nakolik jsme schopní jeho životní lekce proměnit v poklady?

Na semináři se podíváme, jakou úlohu jsme mu přidělili ve svém vnitřním uspořádání, zda je jeho pozice zde silná nebo slabá.

Vnitřní prostor pro lásku a štěstí

Láska k nám promlouvá různými jazyky, má mnoho podob, projevů a převleků. Přijímáme ji takovou jaká je nebo trváme na svých představách? Máme strach otevřít se jí, strach z opakování předchozích zkušeností, či utkvělou představu, že si ji musíme zasloužit, vybojovat, udržet…

Hluboká očista duše

místo konání Praha
V období znamení Štíra se lépe daří sestoupit do hlubších vrstev svého Já a provětrat sklep. Astrokonstelace nabízí příležitost pro ty, co usilují o osobní transformaci, vnitřní reformu či dílčí změny ve svém životě.