Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Rebel(ka) a reformátor(ka) v nás

Tento duševní princip si v sobě uvědomíme zpravidla až tehdy, jsme-li "donuceni" použít ho navenek. Avšak v mnoha maličkostech každý den, skrytě nebo zjevně, nám (re)formuje život. Obhajujeme svůj životní prostor, své potřeby, názory a právo být "jiný".

Můj horoskop aneb "řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek"

V den konání tohoto semináře nastává mimořádné seskupení planet, navíc ve spojení s úplňkem. Silné energie přímo vybízí k aktivaci skrytých sil a zdrojů v nás.

Dítě v nás z pohledu hvězd

Na tomto semináři se budeme věnovat těm svým duševním aspektům, které uvízly v "dětské" fázi vývoje. Jsme dospělí a za své vnitřní dítě neseme zodpovědnost jen my sami. V jakém kontaktu jsme s ním? Víme kdy a hlavně jak se hlásí ke slovu, rozumíme mu?

Má Luna, má duše

Astrologická Luna vyjadřuje náš niterný svět se všemi jeho složitostmi. Vyznáme se v něm? Víme jak hlubokou, širokou, vystrašenou nebo raněnou máme duši? Luna je i o našich potřebách, a ne jen o těch základních.

Startování NOVÉHO

(období, vnitřního programu, projektu, realizací předsevzetí, vztahu, ... )

seminář již proběhl

Přejeme si ve svém životě ledacos změnit. Chceme to doopravdy? Je naše snaha o zachování stávajícího oprávněná nebo nabývá spíše destruktivní podoby a brzdí náš vývoj?

Já versus ti druzí aneb moje vztahy

seminář již proběhl

Hledání rovnováhy, chci být milován(a), chci milovat. Spokojenost a láska v našich vztazích není ve hvězdách nýbrž v naších rukou. Které niterné struktury se podílí na utváření harmonických vztahů? Jaký jazyk lásky používáme, je pro toho druhého (pro ty druhé) srozumitelné? Jak se podílejí ženské a mužské aspekty na našem propojení se zbytkem světa.

Jupiter a naše štěstí

seminář již proběhl

Přeje nám štěstí nebo si v životě vše musíme vydřít? Cítíme se jako miláčci bohů nebo naopak, jako by si na nás někdo zasedl a lepí se na nás smůla? V astrologii Jupiter vždy platil za velkého dobrodince, je planetou ochrany a štěstí. Jsme-li v dobrém kontaktu se svou duševní složkou souvisící s Jupiterem, býváme otevření ke světu, optimističtí a spokojení. Usmíváme se a vnější svět, život či osud je nám nakloněný, máme prostě štěstí. Na semináři budeme společně hledat cestu k lepšímu kontaktu s duševním aspektem v nás, který ví jak na to.

Venuše a vědomí vlastních hodnot

seminář již proběhl

Venuše je planetou lásky, zaměříme se v této astrodílně na lásku k sobě samým. Máme-li se mít rádi, musíme se umět ocenit. K tématu také patří vztah k vlastnímu tělu a materiálním jistotám.

Stínové Já

seminář již proběhl

Máme odvahu poznat temné stránky své osobnosti? Známe mechanizmy, pomocí kterých je můžeme vědomě držet pod kontrolou? Co odmítáme vidět u sebe naše okolí zrcadlí. Jak vlastní Stín vstupuje do vztahů? Jak ovlivňuje naše osudy? Téma souvisí s tím, co nemáme rádi u sebe a u druhých. Čím nás okolí dokáže vykolejit?

Moje Slunce

seminář již proběhl

Moje Slunce a můj vědomý postoj k sobě a k životu" aneb "Kdo je pánem situací?". Z astrologického hlediska Slunce reprezentuje náš život jako takový a to, co v něm dokážeme vědomě realizovat. Je naše centrální instance, naše srdce, naše Ego a náš přirozený zdroj sebevědomí a síly.