Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

(Ne)soulad ženských a mužských sil v nás

seminář již proběhl

Na téma ženství volně navazuje a dále je rozvíjí směrem k dalším složkám naší osobnosti.

Slunce a Mars na jedné straně, Venuše a Měsíc na druhé. Jaké jsou ty naše? Jsou v dobrém vztahu, spolupracují a fungují jako tým? Pokud ano, jsme šťastni a v harmonii sami se sebou. Muži jsou dobře ukotveni ve své mužské roli a lépe rozumí své duši. Ženy jsou v souladu se svým ženstvím, umí se ochránit a spolehnout sami na sebe.

Ženství v jeho polaritách – Luna a Venuše

seminář již proběhl

Během konstelací budeme moci zahlédnout, jak si tyto dvě složky našeho ženství rozumí, jak spolupracují, která dominuje, jaké ostatní aspekty je ovlivňují atd. Poznáme různé archetypy ženství, poznáme, jaký je ten náš. Cílem je být se svými ženskými složkami v lepším kontaktu.