Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Osudové vztahy aneb co hledáme a (ne)nalézáme ve svých vztazích

Počet míst je omezený, proto je nutná rezervace předem!

Přijde vhod pohodlné oblečení, chcete-li vlastní přezůvky a polštářek, jinak jsou k dispozici.

Osud a jeho vědomé proměny

Kde a na kolik můžeme něco ve svém osudu změnit, chceme doopravdy změnu a jak na to? Máme se smířit s tím, co nám nabízí nebo máme „zabojovat“? Jsou naše přání, sny a touhy, na jejichž splnění čekáme nebo usilovně pracujeme, v souladu s osudem? Nejsme náhodou my sami brzdou k jejich uskutečnění?

Niterné proměny a energie radosti – seminář zaměřený na transformaci našeho vnitřního řádu

Vítězství jara nad zimou je jednou ročně, my však tento proces můžeme zažívat kdykoliv … Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury v nás a vést k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozovat od starých (Saturnských) vzorců a přispět k harmonickému propojení našich vnitřních částí.

Inspirujme se jarem, nalaďme se na radost a lásku vyvěrající z našeho osobního niterného zdroje…

Vnitřní řád a Lilith (Černá Luna)

Lilith symbolizuje temné, mrtvé či bolavé místo v naši duši, kudy odtéká energie pryč. Prázdnota, zablokování, deprese.….

Rozum a cit

10.00-18.00
Na semináři budeme pracovat s naší mentální a citovou složku. Co nám našeptává rozum a po čem touží naše srdce, kdo z nich bývá u vás vítězem? Každé naše rozhodnutí v životě je výsledek souboje či spojení těchto částí. Poznáme cestičky, které vedou k jejich spřátelení. Pokud jsou v nás rozum a cit v harmonii je náš život také harmonický...

Vnitřní celistvost – cesta k lepšímu osudu

Astrokonstelace nám dovolí nahlédnout do vnitřního uspořádání našeho Já.

Vědomé proměny

Kde a na kolik můžeme něco ve svém osudu změnit, chceme doopravdy změnu a jak na to? Každý má přání, sny, touhy, na jejichž splnění čeká nebo na tom usilovně pracuje. Jak moc jsou v souladu s našim osudem? Nejsme náhodou my samy brzdou k jejich uskutečnění.....

Mé (ne)omezené možnosti

V čase Vodnáře si lépe uvědomíme svou svobodu konání a svá omezení. Život nám nabízí spoustu možností. Proč si některé uvědomujeme a jiné nás ani nenapadnou, nebo i napadnou, ale připadají nám nerealizovatelné?...

Startovací astrokonstelace pro rok 2012

První astrokonstelace v novém roce budou věnované našim energiím potřebným pro odstartování vlastních témat roku 2012.

Můj vnitřní optimizmus

Čas Střelce je příhodný ke zkoumání naší schopnosti pozitivně myslet a vnímat svět kolem sebe. Jsme v jádru optimističtí a odvážně vyhlížíme vzdálené horizonty?...