Astrologická škola

Astrologická škola otvírá v říjnu 2023 roční kurz astrologické výuky

Škola otvírá již po devaté roční astrologický kurz. Během deseti celodenních setkání vám nabídne sebepoznání, spoustu inspirací a informace využitelné v běžném životě.
Těšit se můžete na netradiční metody výuky kombinující prožitkovou a teoretickou část a komplexní podání astrologie v její klasické, astro psychologické a ezoterické podobě.

Je vám astrologie blízká a chcete vědět více nebo jste přečetli spoustu knih, prošli nějaký astrologický kurz, ale nevíte, jak nabyté znalosti uplatnit v praktickém životě? Znáte jednotlivé principy a prvky, ale nedaří se vám je propojovat a číst v nich? Nebo máte již svoje vlastní astrologické zkušenosti, ale rádi byste našli ještě hlubší pochopení či získali jiný pohled na síly působící v nás, kolem nás i skrz nás?

Astrologická škola nabízí nejen teoretické pochopení vnitřního uspořádání nás samých, ale hlavně hravou prožitkovou formou umožní astrologické principy zažít srdcem.

Koncept kurzu

Kurz je koncipován jako jednoleté studium. V deseti celodenních seminářích se budeme zabývat základními astrologickými tématy se zaměřením na praktické uplatnění astrologických vědomosti v běžném životě.

Astrologický kurz

  • nabídne celistvý pohled na astrologické stavební prvky, znamení, planety a domy
  • naučíte se v něm astrologicky myslet, rozpoznávat o jaký astrologický princip v různých životních situacích jde
  • pomůže Vám v hledání odpovědí na otázky „proč“ a „jak na to“
  • umožní Vám zkoumání svého vlastního životního tématu a dispozic k jeho zvládnutí (budete pracovat s vlastními horoskopy i s horoskopy Vašich blízkých)
  • kromě teoretického výkladu bude často využívána i technika astrologických konstelací pro snadnější a intuitivnější pochopení astrologických principů a archetypů

Podrobný rozpis témat a data setkání najdete zde.

Jednotlivé semináře na sebe navazují, ale jsou zároveň koncipovány jako samostatné celky, tak Vám případná jednorázová neúčast nebude bránit v pochopení následujících seminářů.

Přihlášení a ceník zde.