Astrokonstelace

Co jsou to astrokonstelace?

Astrokonstelace jsou prožitkový seminář, na kterém se pracuje se systémem duševních principů v nás. Pro lepší uchopení těchto principů se užívají astrologické názvy planet, neboť to byla právě astrologie nebo spíše astropsychologie, která tento systém uceleně rozvinula. Slunce, Luna, Venuše a ostatní planety zde reprezentují jednotlivé části naší osobnosti. Přestože je v astrokonstelacích užívaná astrologická terminologie není účast na seminářích podmíněná vědomostmi či zájmem o astrologii jako takovou, ani bližším seznámením se s vlastním horoskopem. Vše potřebné si na začátku a během semináře si o těchto principech řekneme.

Pokud znáte rodinné konstelace, můžete si vytvořit zhruba představu, jak astrokonstelace probíhají. Na rozdíl od rodinných konstelací, které se zabývají především vztahy vnějšími, astrokonstelace pracují převážně se vztahy vnitřními. Vychází se vždy z individuálních dispozic a témat každého účastníka (proto je zapotřebí sdělit své datum narození). V souladu s daným tématem je zde důležitým doplňkem i hudba a symbolika předmětů s tématem astrokonstelací spojených.

Co můžeme očekávat?

Seminář nám umožní vidět, jak si naše složky stojí, jak spolupracují, která dominuje, jaké nadosobní aspekty je ovlivňují atd., takto lze dojít k lepším kontaktům se vším, co naši osobnost utváří, pospojovat to, co se oddálilo, nebo oddělit to, co se pomíchalo.

Astrokonstelace nám mohou ukázat, jak dobře se známe, v které oblasti si vytváříme o sobě iluze a v čem jsme opravdu silní, které stránky jsou vyvážené, o které se můžeme opřít.

Nejde zde jen o poznání a přijetí svého vnitřního světa, o očistu skrze prožitek sebe sama. Nabízí se daleko více. Poznání, přijetí, katarze, jsou prvními krůčky na dlouhé cestě k získání vědomého postoje a moudré kontroly nad svým osudem. Můžeme dojít k tomu, že ovlivněním své vnitřní reality budeme snáze modelovat a směrovat svůj osud podle vlastních představ.

Proč to funguje?

Vše, co nás v životě potkává nebo také co nás nepotkává, vše, co vnímáme jako zásah osudu, má původ v nás samých, většinou je to výsledek toho, co se odehrává v našem nevědomí. Staré esoterické pravidlo praví „Jak uvnitř, tak navenek, jak nahoře, tak i dole“.

Astrologie pracuje s tím, „co je nahoře“ a dává to do souvislosti s tím, co se odehrává „dole“, v nás a ve světě kolem nás. Jsme utkáni ze stejného přediva a hýbou námi stejné síly, jaké jsme schopni zahlédnout, poznat a pojmenovat ve vnějším světě i v hvězdném řádu.

Vesmír se zrcadlí v nás a on sám je naše velké zrcadlo.

Kam dál?