Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Vaše aktuální témata a (ne)vědomé scénáře duše- konstelace s využitím astrologie

Pomocí konstelací se můžete podívat, které niterné části a struktury se podílí na utváření Vašich aktualních životních situací, které rozhodují o kvalitě Vašich vztahů, spoluúčinkují při opakujících se problémech atd.
Ženské a mužské kvality jsou v křehké rovnováze, konstelace umožňují nahlédnout do svého individuálního uspořádání, prožít ho, proměňovat a vnést více harmonie do svého vnitřního a zjevného života.

Seberozvoj a skryté duševní scénáře - konstelace s využitím astrologie

Vážení a milí přátelé,

Za chvíli bude jaro v plném proudu, všechno rozkvete, vývoj je prostě nezadržitelný :-) My se také rozvíjíme, dospíváme, směrujeme k vnitřní celistvosti.… Avšak některá naše duševní část potřebuje větší péči, pochopení, pozornosti a někdy i popostrčit, aby mohla dojít k rozkvětu. Šlechtit a kultivovat můžeme mimo jiné i svých ženských či mužských kvalit, případně jejich vzájemné propojení. Konstelace představují jednu z možností, jak k tomu přistoupit.

Skryté koutky duše a naše (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00

Vážení a milí přátelé,
Březnové konstelace budou v duchu rčení: „Před úsvitem je největší tma“. Dříve než cokoliv budeme moct ve svém životě změnit, musíme zaměřit pozornost do svého nitra, do hlubších pater svého Já. Před jarem děláme úklid, celkovou očistu, duši nevyjímaje, a tak soustřeďujeme energie na nový start.

Tak pojďme vymést to nepotřebné, co se nahromadilo časem a provětrat skryté koutky v sobě, nahlédnout do svých (ne)vědomích scénářích a otevřít cestu k uskutečnění svých nynějších záměru.

Očistné a aktivační konstelace pro naše vnitřní scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Staré a nové, odžité a očekáváné, minulost a budoucnost, jak se v nás kloubí? Čeho se vzdát a co si ponechat z uplynulého roku? Konstelace síly, lásky, hojnosti a radosti pro rok 2018.

Konstelace umožňují dobrodružství objevování, zkoumání a přestavby naší duševní krajiny...

Konstelace Duše a naše (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
V období znamení Štíra se lépe daří sestoupit do hlubších vrstev svého Já a provětrat sklep. Astrokonstelace nabízí příležitost pro ty, co usilují o osobní transformaci, vnitřní reformu či dílčí změny ve svém životě.
Naše Ego (Slunce-nezralé a dětinské) vytváří různé vnitřní scénáře, které zůstávají ve značné části nevědomé. Možná právě nyní máme své aktuální téma, ve kterém hledáme řešení nebo vysvětlení a rozehráváme...

Konstelace vnitřní krajiny a prameny síly, lásky, hojnosti, radosti…

Konstelace umožňují dobrodružství objevování, zkoumání a přestavby naší duševní krajiny. Díky vstupu do oblastí, které běžně unikají naší pozornosti a zůstávají skryté (a tedy nevědomé), můžeme přehodnotit své dosavadní zkušenosti, lépe se orientovat sami v sobě a plně čerpat ze zdrojů, které nám byly svěřeny…

Vnitřní zvíře aneb instinkty a pudy – konstelace s využitím astrologie

Instinkty a pudy, k čemu je máme? Pomáhají nám prosadit se, ochránit se, vymezit se, zregenerovat, zdravě se prosadit, ale slouží i k něčemu jinému? Jak využit tyto aspekty ke zlepšení kvality svého života?

Jsme-li se svými pudy a instinkty v souladu, pomáhají nám při rozhodování, naše reakce jsou adekvátní, orientujeme se dobře ve svých vztazích, rozumíme svým potřebám a dáváme jim průchod.

Zvíře v nás má více tváří

Přání, záměry a touhy a naše (ne)vědomé Já – konstelace s využitím astrologie

Co pomáhá nebo brání naplnění našich přání, na čem ztroskotají dobrá předsevzetí? Naše vnitřní scénáře pojímají po svém naše vědomá přání, záměry a touhy.

Vztahy a jejích temná rovina– konstelace s využitím astrologie

Vztahy se odvíjí na mnoha rovinách, protože lidská duše má více vrstev a naše osobnost je složená z různých částí. Všechny naše vnější vztahy kopírují ty vnitřní.

Role strachu v našich (ne)vědomých scénářích – konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Jak rozpoznat kdy je strach varováním a kdy překážkou? Přispívá strach k opakování našich destruktivních programů...nebo je zdviženým prstem, který ukazuje na skutečná nebezpečí? V astrologii je strach spojován se Saturnem, pozitivní aspekty této planety jsou odolnost, stabilita a jistoty, tedy to co bychom nazvaly klidnou sílou osobnosti.