Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Radost a vnitřní (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Být v radosti bez ohledu na vnější podmínky, kdo by si to nepřál? Radost není záležitost pouze jedné duševní části, ačkoliv ji často ztotožňujeme s astrologickou Venuší, ke které také nepochybně patří.

Srdce, mysl, tělo aneb v jednotě je síla – konstelace s využitím astrologie

Pomocí konstelační metody můžeme nahlédnout do zákulisí našich duševních scénářů a zvědomit si procesy, které zůstávají jinak skryty a unikají nám.

Lilith, naše užitečná „potvora“

10.00-18.00
Na tomto konstelačním semináři se můžeme podívat, jak vypadá náš duševní systém, když zviditelníme Lilith, která většinou pobývá v našem stínu...

Zákoutí Duše a naše (ne)vědomé vnitřní scénáře

10.00-18-00
Pomocí konstelační metody můžeme nahlédnout do zákulisí našich duševních scénářů a zvědomit si procesy, které zůstávají jinak skryty a unikají nám. V našem vnitřním scénáři se vedle sebe realizuje více částí naší osobnosti...

Dětské versus dospělé v nás - konstelační seminář s využitím astrologie

10.00 ( příchod 9.45), konec – 18.00-19.00
Cesta k naší spokojenosti je naučit se vědomě tvořit své vnitřní scénáře, opustit to, co nás v minulosti ovlivňovalo a vzdát se poukazování na to, co nám brání nyní.

Srdeční záležitosti

14.2.2016 10.00-18.00
Celodenní konstelační seminář s využitím astrologie

Plné nebo prázdné srdce, zdravé či zraněné, studené nebo vřelé, těžké či lehké…. A jaké je to vaše?

Venuše, světlá a temná aneb jak ji u sebe (ne)známe

(tento termín je již zaplněn)

Poznejte a zamilujte si svou jedinečnou Venuši.

Venuše představuje aspekt našeho Já, který udržuje a harmonizuje celou naši osobnost.

Světlo a stín v srdci (srdeční čakře)

10.00-18.00
Normální je mít otevřené srdce, bez strachů, připoutanosti a podmiňování,avšak daří se nám ho takto mít? Naše vědomé bytí nesídlí v hlavě nýbrž v srdci. Zde se také energie našeho Slunečního Já setkávají s podsvětím, s energiemi Pluta-Hádese ...

Vnitřní a vnější (sebe)klamy ženství

10.00-18.00
... aneb proč nás ostatní vidí jinak než my samy sebe. Proč například se křehká vnitřní dívka ukazuje navenek jako silná soběstačná žena, co vede svobodomilnou vnitřní ženu, aby se navenek chovala submisivně?

Zdravé vztahy a citové vazby

10.00-18.00
Jaké hry se rozehrají ve vašem niterném světě při kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží? Jinak se k tomu staví váš vnitřní Saturn, který určuje hranice a jinak Venuše, která o spojení stojí. Každá vaše duševní část má co k tomu říct. Nahlédněte do zákulisí svých vztahů pomocí astro-konstelací!