Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Skryté koutky duše a naše (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00

Vážení a milí přátelé,
Březnové konstelace budou v duchu rčení: „Před úsvitem je největší tma“. Dříve než cokoliv budeme moct ve svém životě změnit, musíme zaměřit pozornost do svého nitra, do hlubších pater svého Já. Před jarem děláme úklid, celkovou očistu, duši nevyjímaje, a tak soustřeďujeme energie na nový start.

Tak pojďme vymést to nepotřebné, co se nahromadilo časem a provětrat skryté koutky v sobě, nahlédnout do svých (ne)vědomích scénářích a otevřít cestu k uskutečnění svých nynějších záměru.

Očistné a aktivační konstelace pro naše vnitřní scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Staré a nové, odžité a očekávané, minulost a budoucnost, jak se v nás kloubí? Čeho se vzdát a co si ponechat z uplynulého roku? Konstelace síly, lásky, hojnosti a radosti pro rok 2020.

Konstelace umožňují dobrodružství objevování, zkoumání a přestavby naší duševní krajiny...

Konstelace Duše a naše (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
V období znamení Štíra se lépe daří sestoupit do hlubších vrstev svého Já a provětrat sklep. Astrokonstelace nabízí příležitost pro ty, co usilují o osobní transformaci, vnitřní reformu či dílčí změny ve svém životě.
Naše Ego (Slunce-nezralé a dětinské) vytváří různé vnitřní scénáře, které zůstávají ve značné části nevědomé. Možná právě nyní máme své aktuální téma, ve kterém hledáme řešení nebo vysvětlení a rozehráváme...

Konstelace vnitřní krajiny a prameny síly, lásky, hojnosti, radosti…

Konstelace umožňují dobrodružství objevování, zkoumání a přestavby naší duševní krajiny. Díky vstupu do oblastí, které běžně unikají naší pozornosti a zůstávají skryté (a tedy nevědomé), můžeme přehodnotit své dosavadní zkušenosti, lépe se orientovat sami v sobě a plně čerpat ze zdrojů, které nám byly svěřeny…

Vnitřní zvíře aneb instinkty a pudy – konstelace s využitím astrologie

Instinkty a pudy, k čemu je máme? Pomáhají nám prosadit se, ochránit se, vymezit se, zregenerovat, zdravě se prosadit, ale slouží i k něčemu jinému? Jak využit tyto aspekty ke zlepšení kvality svého života?

Jsme-li se svými pudy a instinkty v souladu, pomáhají nám při rozhodování, naše reakce jsou adekvátní, orientujeme se dobře ve svých vztazích, rozumíme svým potřebám a dáváme jim průchod.

Zvíře v nás má více tváří

Přání, záměry a touhy a naše (ne)vědomé Já – konstelace s využitím astrologie

Co pomáhá nebo brání naplnění našich přání, na čem ztroskotají dobrá předsevzetí? Ať se nám líbí nebo ne, máme naučené vnitřní scénáře, které ne vždy jsou v souladu s našimi  vědomými přáními, záměry a touhami. Všichni  máme ve svém nevědomí skrytého (ne)přítele, který realizaci čehokoliv nového brání, posuzuje naši možnou  budoucnost na základě minulých zkušeností.

Vztahy a jejích temná rovina– konstelace s využitím astrologie

Vztahy se odvíjí na mnoha rovinách, protože lidská duše má více vrstev a naše osobnost je složená z různých částí. Všechny naše vnější vztahy kopírují ty vnitřní.

Role strachu v našich (ne)vědomých scénářích – konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Jak rozpoznat kdy je strach varováním a kdy překážkou? Přispívá strach k opakování našich destruktivních programů...nebo je zdviženým prstem, který ukazuje na skutečná nebezpečí? V astrologii je strach spojován se Saturnem, pozitivní aspekty této planety jsou odolnost, stabilita a jistoty, tedy to co bychom nazvaly klidnou sílou osobnosti.

Radost a vnitřní (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Být v radosti bez ohledu na vnější podmínky, kdo by si to nepřál? Radost není záležitost pouze jedné duševní části, ačkoliv ji často ztotožňujeme s astrologickou Venuší, ke které také nepochybně patří.

Srdce, mysl, tělo aneb v jednotě je síla – konstelace s využitím astrologie

Pomocí konstelační metody můžeme nahlédnout do zákulisí našich duševních scénářů a zvědomit si procesy, které zůstávají jinak skryty a unikají nám.