Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Vztahy a jejích temná rovina– konstelace s využitím astrologie

Vztahy se odvíjí na mnoha rovinách, protože lidská duše má více vrstev a naše osobnost je složená z různých částí. Všechny naše vnější vztahy kopírují ty vnitřní.

Role strachu v našich (ne)vědomých scénářích – konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Jak rozpoznat kdy je strach varováním a kdy překážkou? Přispívá strach k opakování našich destruktivních programů...nebo je zdviženým prstem, který ukazuje na skutečná nebezpečí? V astrologii je strach spojován se Saturnem, pozitivní aspekty této planety jsou odolnost, stabilita a jistoty, tedy to co bychom nazvaly klidnou sílou osobnosti.

Radost a vnitřní (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Být v radosti bez ohledu na vnější podmínky, kdo by si to nepřál? Radost není záležitost pouze jedné duševní části, ačkoliv ji často ztotožňujeme s astrologickou Venuší, ke které také nepochybně patří.

Srdce, mysl, tělo aneb v jednotě je síla – konstelace s využitím astrologie

Pomocí konstelační metody můžeme nahlédnout do zákulisí našich duševních scénářů a zvědomit si procesy, které zůstávají jinak skryty a unikají nám.

Lilith, naše užitečná „potvora“

10.00-18.00
Na tomto konstelačním semináři se můžeme podívat, jak vypadá náš duševní systém, když zviditelníme Lilith, která většinou pobývá v našem stínu...

Zákoutí Duše a naše (ne)vědomé vnitřní scénáře

10.00-18-00
Pomocí konstelační metody můžeme nahlédnout do zákulisí našich duševních scénářů a zvědomit si procesy, které zůstávají jinak skryty a unikají nám. V našem vnitřním scénáři se vedle sebe realizuje více částí naší osobnosti...

Dětské versus dospělé v nás - konstelační seminář s využitím astrologie

10.00 ( příchod 9.45), konec – 18.00-19.00
Cesta k naší spokojenosti je naučit se vědomě tvořit své vnitřní scénáře, opustit to, co nás v minulosti ovlivňovalo a vzdát se poukazování na to, co nám brání nyní.

Srdeční záležitosti

14.2.2016 10.00-18.00
Celodenní konstelační seminář s využitím astrologie

Plné nebo prázdné srdce, zdravé či zraněné, studené nebo vřelé, těžké či lehké…. A jaké je to vaše?

Venuše, světlá a temná aneb jak ji u sebe (ne)známe

(tento termín je již zaplněn)

Poznejte a zamilujte si svou jedinečnou Venuši.

Venuše představuje aspekt našeho Já, který udržuje a harmonizuje celou naši osobnost.

Světlo a stín v srdci (srdeční čakře)

10.00-18.00
Normální je mít otevřené srdce, bez strachů, připoutanosti a podmiňování,avšak daří se nám ho takto mít? Naše vědomé bytí nesídlí v hlavě nýbrž v srdci. Zde se také energie našeho Slunečního Já setkávají s podsvětím, s energiemi Pluta-Hádese ...