Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Já versus ti druzí aneb moje vztahy

seminář již proběhl

Hledání rovnováhy, chci být milován(a), chci milovat. Spokojenost a láska v našich vztazích není ve hvězdách nýbrž v naších rukou. Které niterné struktury se podílí na utváření harmonických vztahů? Jaký jazyk lásky používáme, je pro toho druhého (pro ty druhé) srozumitelné? Jak se podílejí ženské a mužské aspekty na našem propojení se zbytkem světa.

Jupiter a naše štěstí

seminář již proběhl

Přeje nám štěstí nebo si v životě vše musíme vydřít? Cítíme se jako miláčci bohů nebo naopak, jako by si na nás někdo zasedl a lepí se na nás smůla? V astrologii Jupiter vždy platil za velkého dobrodince, je planetou ochrany a štěstí. Jsme-li v dobrém kontaktu se svou duševní složkou souvisící s Jupiterem, býváme otevření ke světu, optimističtí a spokojení. Usmíváme se a vnější svět, život či osud je nám nakloněný, máme prostě štěstí. Na semináři budeme společně hledat cestu k lepšímu kontaktu s duševním aspektem v nás, který ví jak na to.

Venuše a vědomí vlastních hodnot

seminář již proběhl

Venuše je planetou lásky, zaměříme se v této astrodílně na lásku k sobě samým. Máme-li se mít rádi, musíme se umět ocenit. K tématu také patří vztah k vlastnímu tělu a materiálním jistotám.

Stínové Já

seminář již proběhl

Máme odvahu poznat temné stránky své osobnosti? Známe mechanizmy, pomocí kterých je můžeme vědomě držet pod kontrolou? Co odmítáme vidět u sebe naše okolí zrcadlí. Jak vlastní Stín vstupuje do vztahů? Jak ovlivňuje naše osudy? Téma souvisí s tím, co nemáme rádi u sebe a u druhých. Čím nás okolí dokáže vykolejit?

Moje Slunce

seminář již proběhl

Moje Slunce a můj vědomý postoj k sobě a k životu" aneb "Kdo je pánem situací?". Z astrologického hlediska Slunce reprezentuje náš život jako takový a to, co v něm dokážeme vědomě realizovat. Je naše centrální instance, naše srdce, naše Ego a náš přirozený zdroj sebevědomí a síly.

Saturn náš vnitřní učitel, kritik a strážce řádu

seminář již proběhl

S ním spojené otázky: "Co nás omezuje?", "Co nás chrání?", "Jsou naše strachy a pocity viny přiměřené?", "Jak pružné jsou naše hranice?", "Je náš postoj k životu tvůrčí či spíše konzervativní?". S principem Saturna se "utkáváme" i tehdy, když ve svém životě usilujeme o nějakou změnu.

Merkur, náš spojenec v pochopení sebe sama

seminář již proběhl

V astrologii Merkur symbolizuje myšlení, sdílení s ostatními lidmi, schopnost se učit a zpracovávat zkušenosti. Představuje tu část naší osobnosti, která připravuje "vnitřní plán uskutečnění", jsou to naše přesvědčení a myšlenkové vzorce. "Propadáme černým myšlenkám nebo jsme nenapravitelní optimisti?" "Vyhýbáme se sporům nebo rádi prosazujeme svůj názor stůj co stůj?" "Jsme flexibilní nebo často ustrneme?" "Jsme "vrbou" pro ostatní, ale nikdo nechce naslouchat nám?"

Mars, náš vnitřní hrdina

seminář již proběhl

V jakém kontaktu jsme s ním (respektive s touto částí naší osobnosti, kterou představuje)? Projevuje se náš vnitřní hrdina slabě, přiměřeně nebo přehnaně? Co ho oslabuje a co posiluje? Spojenectví s Marsem nám dodá dostatek sil na překonání zajetých vzorců. Jeho přiměřená energie je nezbytná i v každém procesu uzdravování. Mars velice často (spolu s jinými prvky) iniciuje onemocnění samotné, většinou ta horečnatá nebo zánětlivá.

(Ne)soulad ženských a mužských sil v nás

seminář již proběhl

Na téma ženství volně navazuje a dále je rozvíjí směrem k dalším složkám naší osobnosti.

Slunce a Mars na jedné straně, Venuše a Měsíc na druhé. Jaké jsou ty naše? Jsou v dobrém vztahu, spolupracují a fungují jako tým? Pokud ano, jsme šťastni a v harmonii sami se sebou. Muži jsou dobře ukotveni ve své mužské roli a lépe rozumí své duši. Ženy jsou v souladu se svým ženstvím, umí se ochránit a spolehnout sami na sebe.

Ženství v jeho polaritách – Luna a Venuše

seminář již proběhl

Během konstelací budeme moci zahlédnout, jak si tyto dvě složky našeho ženství rozumí, jak spolupracují, která dominuje, jaké ostatní aspekty je ovlivňují atd. Poznáme různé archetypy ženství, poznáme, jaký je ten náš. Cílem je být se svými ženskými složkami v lepším kontaktu.