Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Zákoutí Duše a naše (ne)vědomé vnitřní scénáře

10.00-18-00
Pomocí konstelační metody můžeme nahlédnout do zákulisí našich duševních scénářů a zvědomit si procesy, které zůstávají jinak skryty a unikají nám. V našem vnitřním scénáři se vedle sebe realizuje více částí naší osobnosti...

Dětské versus dospělé v nás - konstelační seminář s využitím astrologie

10.00 ( příchod 9.45), konec – 18.00-19.00
Cesta k naší spokojenosti je naučit se vědomě tvořit své vnitřní scénáře, opustit to, co nás v minulosti ovlivňovalo a vzdát se poukazování na to, co nám brání nyní.

Srdeční záležitosti

14.2.2016 10.00-18.00
Celodenní konstelační seminář s využitím astrologie

Plné nebo prázdné srdce, zdravé či zraněné, studené nebo vřelé, těžké či lehké…. A jaké je to vaše?

Venuše, světlá a temná aneb jak ji u sebe (ne)známe

(tento termín je již zaplněn)

Poznejte a zamilujte si svou jedinečnou Venuši.

Venuše představuje aspekt našeho Já, který udržuje a harmonizuje celou naši osobnost.

Světlo a stín v srdci (srdeční čakře)

10.00-18.00
Normální je mít otevřené srdce, bez strachů, připoutanosti a podmiňování,avšak daří se nám ho takto mít? Naše vědomé bytí nesídlí v hlavě nýbrž v srdci. Zde se také energie našeho Slunečního Já setkávají s podsvětím, s energiemi Pluta-Hádese ...

Vnitřní a vnější (sebe)klamy ženství

10.00-18.00
... aneb proč nás ostatní vidí jinak než my samy sebe. Proč například se křehká vnitřní dívka ukazuje navenek jako silná soběstačná žena, co vede svobodomilnou vnitřní ženu, aby se navenek chovala submisivně?

Zdravé vztahy a citové vazby

10.00-18.00
Jaké hry se rozehrají ve vašem niterném světě při kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží? Jinak se k tomu staví váš vnitřní Saturn, který určuje hranice a jinak Venuše, která o spojení stojí. Každá vaše duševní část má co k tomu říct. Nahlédněte do zákulisí svých vztahů pomocí astro-konstelací!

(Ne)harmonické vztahy aneb o Venuši a Saturnu v nás

10.00 - 18.00
Láska, city, emoce (Venuše) a odpovědnost, povinnost, řád (Saturn) jsou jako kráska a zvíře, nejsou-li v rovnováze vztah umírá.

Kvalita každého vztahu je odvislá od křehké rovnováhy ženských a mužských sil (aktivních /pasivních, přijímajících /dávajících energii).

Spojenectví Venuše, Luny a Lilit

10.00-18-00

V duši každé ženy je polarita dvou částí ženství, které symbolicky můžeme nazývat Venuše a Luna. S nimi koresponduje i další, prastará, hluboce ukrytá část našeho ženství, Lilith. Na scénu našeho života vstoupí, když nastane čas na změnu a ukazuje, na čem máme zapracovat.

Tělo a duše jedno jsou

10.00 - 18.00
Tento konstelační seminář nabídne pohled na malé a velké tělesné neduhy z jiného úhlu. Co na naše fyzické potíže říká naše duše, jak se stavíme k problému na nevědomé úrovni, jak využíváme energii svého vnitřního léčitele?