Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Vnitřní řád aLilith (Černá Luna) aneb bolest jako příležitost

10.00-18.00
Bolavá místa v naší duši a trhliny v celistvosti jejího vnitřního uspořádání udržují naše zavedené vzorce chování při starém...

Tělo a duše, partnerství na celý život aneb o zdraví

Jak vnímáme vlastní tělo? Dokážeme se naladit na něj tak, abychom věděli co mu prospívá či škodí? Prožíváme sebe na tělesné rovině jen v oblasti svých potřeb, když nás něco bolí nebo jsme si sebe v těle plně vědomi a přebýváme tak v každé své buňce?...

Vnitřní jistoty a vnější hranice aneb o Saturnu

místo konání Plzeň

Jak nehledat vnější, nýbrž vnitřní zdroje, opory a jistoty? Planeta Saturn platila dříve u astrologů za zlou a nešťastnou planetu. Je Saturn opravdu strašákem v našem vnitřním světě? Škodí nám nebo pomáhá? Nakolik jsme schopní jeho životní lekce proměnit v poklady?

Na semináři se podíváme, jakou úlohu jsme mu přidělili ve svém vnitřním uspořádání, zda je jeho pozice zde silná nebo slabá.

Vnitřní prostor pro lásku a štěstí

Láska k nám promlouvá různými jazyky, má mnoho podob, projevů a převleků. Přijímáme ji takovou jaká je nebo trváme na svých představách? Máme strach otevřít se jí, strach z opakování předchozích zkušeností, či utkvělou představu, že si ji musíme zasloužit, vybojovat, udržet…

Hluboká očista duše

místo konání Praha
V období znamení Štíra se lépe daří sestoupit do hlubších vrstev svého Já a provětrat sklep. Astrokonstelace nabízí příležitost pro ty, co usilují o osobní transformaci, vnitřní reformu či dílčí změny ve svém životě.

Osudové vztahy aneb co hledáme a (ne)nalézáme ve svých vztazích

Počet míst je omezený, proto je nutná rezervace předem!

Přijde vhod pohodlné oblečení, chcete-li vlastní přezůvky a polštářek, jinak jsou k dispozici.

Osud a jeho vědomé proměny

Kde a na kolik můžeme něco ve svém osudu změnit, chceme doopravdy změnu a jak na to? Máme se smířit s tím, co nám nabízí nebo máme „zabojovat“? Jsou naše přání, sny a touhy, na jejichž splnění čekáme nebo usilovně pracujeme, v souladu s osudem? Nejsme náhodou my sami brzdou k jejich uskutečnění?

Niterné proměny a energie radosti – seminář zaměřený na transformaci našeho vnitřního řádu

Vítězství jara nad zimou je jednou ročně, my však tento proces můžeme zažívat kdykoliv … Konstelační proces může rozhýbat strnulé struktury v nás a vést k vítězství nad (ne)vědomými strachy, slabostmi a bolístkami… osvobozovat od starých (Saturnských) vzorců a přispět k harmonickému propojení našich vnitřních částí.

Inspirujme se jarem, nalaďme se na radost a lásku vyvěrající z našeho osobního niterného zdroje…

Vnitřní řád a Lilith (Černá Luna)

Lilith symbolizuje temné, mrtvé či bolavé místo v naši duši, kudy odtéká energie pryč. Prázdnota, zablokování, deprese.….

Rozum a cit

10.00-18.00
Na semináři budeme pracovat s naší mentální a citovou složku. Co nám našeptává rozum a po čem touží naše srdce, kdo z nich bývá u vás vítězem? Každé naše rozhodnutí v životě je výsledek souboje či spojení těchto částí. Poznáme cestičky, které vedou k jejich spřátelení. Pokud jsou v nás rozum a cit v harmonii je náš život také harmonický...