Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Saturn náš vnitřní učitel, kritik a strážce řádu

seminář již proběhl

S ním spojené otázky: "Co nás omezuje?", "Co nás chrání?", "Jsou naše strachy a pocity viny přiměřené?", "Jak pružné jsou naše hranice?", "Je náš postoj k životu tvůrčí či spíše konzervativní?". S principem Saturna se "utkáváme" i tehdy, když ve svém životě usilujeme o nějakou změnu.

Merkur, náš spojenec v pochopení sebe sama

seminář již proběhl

V astrologii Merkur symbolizuje myšlení, sdílení s ostatními lidmi, schopnost se učit a zpracovávat zkušenosti. Představuje tu část naší osobnosti, která připravuje "vnitřní plán uskutečnění", jsou to naše přesvědčení a myšlenkové vzorce. "Propadáme černým myšlenkám nebo jsme nenapravitelní optimisti?" "Vyhýbáme se sporům nebo rádi prosazujeme svůj názor stůj co stůj?" "Jsme flexibilní nebo často ustrneme?" "Jsme "vrbou" pro ostatní, ale nikdo nechce naslouchat nám?"

Mars, náš vnitřní hrdina

seminář již proběhl

V jakém kontaktu jsme s ním (respektive s touto částí naší osobnosti, kterou představuje)? Projevuje se náš vnitřní hrdina slabě, přiměřeně nebo přehnaně? Co ho oslabuje a co posiluje? Spojenectví s Marsem nám dodá dostatek sil na překonání zajetých vzorců. Jeho přiměřená energie je nezbytná i v každém procesu uzdravování. Mars velice často (spolu s jinými prvky) iniciuje onemocnění samotné, většinou ta horečnatá nebo zánětlivá.

(Ne)soulad ženských a mužských sil v nás

seminář již proběhl

Na téma ženství volně navazuje a dále je rozvíjí směrem k dalším složkám naší osobnosti.

Slunce a Mars na jedné straně, Venuše a Měsíc na druhé. Jaké jsou ty naše? Jsou v dobrém vztahu, spolupracují a fungují jako tým? Pokud ano, jsme šťastni a v harmonii sami se sebou. Muži jsou dobře ukotveni ve své mužské roli a lépe rozumí své duši. Ženy jsou v souladu se svým ženstvím, umí se ochránit a spolehnout sami na sebe.

Ženství v jeho polaritách – Luna a Venuše

seminář již proběhl

Během konstelací budeme moci zahlédnout, jak si tyto dvě složky našeho ženství rozumí, jak spolupracují, která dominuje, jaké ostatní aspekty je ovlivňují atd. Poznáme různé archetypy ženství, poznáme, jaký je ten náš. Cílem je být se svými ženskými složkami v lepším kontaktu.