(Ne)soulad ženských a mužských sil v nás

seminář již proběhl

Na téma ženství volně navazuje a dále je rozvíjí směrem k dalším složkám naší osobnosti.

Slunce a Mars na jedné straně, Venuše a Měsíc na druhé. Jaké jsou ty naše? Jsou v dobrém vztahu, spolupracují a fungují jako tým? Pokud ano, jsme šťastni a v harmonii sami se sebou. Muži jsou dobře ukotveni ve své mužské roli a lépe rozumí své duši. Ženy jsou v souladu se svým ženstvím, umí se ochránit a spolehnout sami na sebe.

Soulad či nesoulad ženských a mužských částí naší osobnosti se odráží ve vztazích. „Jsou naše očekávání vůči nejbližším přiměřená?“ „Jsme sami sebou nebo přebíráme cizí role?“ „Jsme celiství nebo se potřebujeme takoví cítit skrz někoho?“

Tento seminář nabízí nastolení rovnováhy aktivního a pasivního v nás.Kam dál?