Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Očistné a aktivační konstelace pro naše vnitřní scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Staré a nové, odžité a očekávané, minulost a budoucnost, jak se v nás kloubí? Čeho se vzdát a co si ponechat z uplynulého roku? Konstelace síly, lásky, hojnosti a radosti pro rok 2020.

Konstelace umožňují dobrodružství objevování, zkoumání a přestavby naší duševní krajiny...

Konstelace Duše a naše (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
V období znamení Štíra se lépe daří sestoupit do hlubších vrstev svého Já a provětrat sklep. Astrokonstelace nabízí příležitost pro ty, co usilují o osobní transformaci, vnitřní reformu či dílčí změny ve svém životě.
Naše Ego (Slunce-nezralé a dětinské) vytváří různé vnitřní scénáře, které zůstávají ve značné části nevědomé. Možná právě nyní máme své aktuální téma, ve kterém hledáme řešení nebo vysvětlení a rozehráváme...

Konstelace vnitřní krajiny a prameny síly, lásky, hojnosti, radosti…

Konstelace umožňují dobrodružství objevování, zkoumání a přestavby naší duševní krajiny. Díky vstupu do oblastí, které běžně unikají naší pozornosti a zůstávají skryté (a tedy nevědomé), můžeme přehodnotit své dosavadní zkušenosti, lépe se orientovat sami v sobě a plně čerpat ze zdrojů, které nám byly svěřeny…

Vnitřní zvíře aneb instinkty a pudy – konstelace s využitím astrologie

Instinkty a pudy, k čemu je máme? Pomáhají nám prosadit se, ochránit se, vymezit se, zregenerovat, zdravě se prosadit, ale slouží i k něčemu jinému? Jak využit tyto aspekty ke zlepšení kvality svého života?

Jsme-li se svými pudy a instinkty v souladu, pomáhají nám při rozhodování, naše reakce jsou adekvátní, orientujeme se dobře ve svých vztazích, rozumíme svým potřebám a dáváme jim průchod.

Zvíře v nás má více tváří

Přání, záměry a touhy a naše (ne)vědomé Já – konstelace s využitím astrologie

Co pomáhá nebo brání naplnění našich přání, na čem ztroskotají dobrá předsevzetí? Ať se nám líbí nebo ne, máme naučené vnitřní scénáře, které ne vždy jsou v souladu s našimi  vědomými přáními, záměry a touhami. Všichni  máme ve svém nevědomí skrytého (ne)přítele, který realizaci čehokoliv nového brání, posuzuje naši možnou  budoucnost na základě minulých zkušeností.

Vztahy a jejích temná rovina– konstelace s využitím astrologie

Vztahy se odvíjí na mnoha rovinách, protože lidská duše má více vrstev a naše osobnost je složená z různých částí. Všechny naše vnější vztahy kopírují ty vnitřní.

Role strachu v našich (ne)vědomých scénářích – konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Jak rozpoznat kdy je strach varováním a kdy překážkou? Přispívá strach k opakování našich destruktivních programů...nebo je zdviženým prstem, který ukazuje na skutečná nebezpečí? V astrologii je strach spojován se Saturnem, pozitivní aspekty této planety jsou odolnost, stabilita a jistoty, tedy to co bychom nazvaly klidnou sílou osobnosti.

Radost a vnitřní (ne)vědomé scénáře - konstelace s využitím astrologie

10.00-19.00
Být v radosti bez ohledu na vnější podmínky, kdo by si to nepřál? Radost není záležitost pouze jedné duševní části, ačkoliv ji často ztotožňujeme s astrologickou Venuší, ke které také nepochybně patří.

Srdce, mysl, tělo aneb v jednotě je síla – konstelace s využitím astrologie

Pomocí konstelační metody můžeme nahlédnout do zákulisí našich duševních scénářů a zvědomit si procesy, které zůstávají jinak skryty a unikají nám.

Lilith, naše užitečná „potvora“

10.00-18.00
Na tomto konstelačním semináři se můžeme podívat, jak vypadá náš duševní systém, když zviditelníme Lilith, která většinou pobývá v našem stínu...