Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

Vnitřní a vnější (sebe)klamy ženství

10.00-18.00
... aneb proč nás ostatní vidí jinak než my samy sebe. Proč například se křehká vnitřní dívka ukazuje navenek jako silná soběstačná žena, co vede svobodomilnou vnitřní ženu, aby se navenek chovala submisivně?

Zdravé vztahy a citové vazby

10.00-18.00
Jaké hry se rozehrají ve vašem niterném světě při kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží? Jinak se k tomu staví váš vnitřní Saturn, který určuje hranice a jinak Venuše, která o spojení stojí. Každá vaše duševní část má co k tomu říct. Nahlédněte do zákulisí svých vztahů pomocí astro-konstelací!

(Ne)harmonické vztahy aneb o Venuši a Saturnu v nás

10.00 - 18.00
Láska, city, emoce (Venuše) a odpovědnost, povinnost, řád (Saturn) jsou jako kráska a zvíře, nejsou-li v rovnováze vztah umírá.

Kvalita každého vztahu je odvislá od křehké rovnováhy ženských a mužských sil (aktivních /pasivních, přijímajících /dávajících energii).

Spojenectví Venuše, Luny a Lilit

10.00-18-00

V duši každé ženy je polarita dvou částí ženství, které symbolicky můžeme nazývat Venuše a Luna. S nimi koresponduje i další, prastará, hluboce ukrytá část našeho ženství, Lilith. Na scénu našeho života vstoupí, když nastane čas na změnu a ukazuje, na čem máme zapracovat.

Tělo a duše jedno jsou

10.00 - 18.00
Tento konstelační seminář nabídne pohled na malé a velké tělesné neduhy z jiného úhlu. Co na naše fyzické potíže říká naše duše, jak se stavíme k problému na nevědomé úrovni, jak využíváme energii svého vnitřního léčitele?

Rozum a cit

10.00-18.00
Myslíme a cítíme nebo myslíme, že něco cítíme či spíše bouřlivě prožíváme a pak nad tím rozjímáme? Co nám našeptává rozum a po čem touží naše srdce, kdo z nich bývá vítězem? Děláme kompromisy, potlačujeme jednu z nich nebo v nás rozum a cit přirozeně spolupracují?

Venuše a všechny podoby lásky

10.00-18.00
Seminář o naší vrozené představě lásky, o nevědomých přesvědčeních, které nám stojí v cestě k ní, o dovednosti udržovat rovnováhu mezi dáváním a braním ve vztazích, o souvislosti mezi tím, co nás v životě potkává a našim niterním děním...

Niterné proměny a zdroje (síly, radosti, energie, lásky...)

10.00-18.00
Niterné proměny a zdroje (síly, radosti, energie, lásky...)
Seberozvojový konstelační seminář, který nabízí prostor pro vaše témata. Individuální práce je podpořena informacemi z vašeho horoskopu.

VZTAHY aneb jak uvnitř, tak navenek

10:00-18.00
Tento seminář vám umožní pochopit a měnit niterné uspořádaní, struktury a modely chování, které utváří naše vztahy. Podíváme se, jak se podílejí ženské a mužské aspekty, aktivní a pasivní části naší osobnosti na propojení se zbytkem světa.

Strach a vnitřní síla

10.00-18.00
Pochybnosti, obavy, strach, hrůza, ... odkud se berou a proč se nás drží, nebo snad se držíme my jich? Jak rozpoznat kdy je strach varováním a kdy překážkou? Přispívá strach k opakování našich destruktivních programů...