Témata astrokonstelací

Astrokonstelace mají vždy předem stanovené téma a s tím spojený okruh otázek. Tématický okruh se bude rozšiřovat, jednotlivá témata se budou prohlubovat. K tématům, které se již konala, se budeme znovu vracet, tak aby to přispělo k lepšímu zpracování tohoto konkrétního principu, k jeho poznaní v celé škále aspektů. Z tohoto důvodu může být dobré „svoje téma“ navštívit i vícekrát.

(Ne)harmonické vztahy aneb o Venuši a Saturnu v nás

10.00 - 18.00
Láska, city, emoce (Venuše) a odpovědnost, povinnost, řád (Saturn) jsou jako kráska a zvíře, nejsou-li v rovnováze vztah umírá.

Kvalita každého vztahu je odvislá od křehké rovnováhy ženských a mužských sil (aktivních /pasivních, přijímajících /dávajících energii).

Spojenectví Venuše, Luny a Lilit

10.00-18-00

V duši každé ženy je polarita dvou částí ženství, které symbolicky můžeme nazývat Venuše a Luna. S nimi koresponduje i další, prastará, hluboce ukrytá část našeho ženství, Lilith. Na scénu našeho života vstoupí, když nastane čas na změnu a ukazuje, na čem máme zapracovat.

Tělo a duše jedno jsou

10.00 - 18.00
Tento konstelační seminář nabídne pohled na malé a velké tělesné neduhy z jiného úhlu. Co na naše fyzické potíže říká naše duše, jak se stavíme k problému na nevědomé úrovni, jak využíváme energii svého vnitřního léčitele?

Rozum a cit

10.00-18.00
Myslíme a cítíme nebo myslíme, že něco cítíme či spíše bouřlivě prožíváme a pak nad tím rozjímáme? Co nám našeptává rozum a po čem touží naše srdce, kdo z nich bývá vítězem? Děláme kompromisy, potlačujeme jednu z nich nebo v nás rozum a cit přirozeně spolupracují?

Venuše a všechny podoby lásky

10.00-18.00
Seminář o naší vrozené představě lásky, o nevědomých přesvědčeních, které nám stojí v cestě k ní, o dovednosti udržovat rovnováhu mezi dáváním a braním ve vztazích, o souvislosti mezi tím, co nás v životě potkává a našim niterním děním...

Niterné proměny a zdroje (síly, radosti, energie, lásky...)

10.00-18.00
Niterné proměny a zdroje (síly, radosti, energie, lásky...)
Seberozvojový konstelační seminář, který nabízí prostor pro vaše témata. Individuální práce je podpořena informacemi z vašeho horoskopu.

VZTAHY aneb jak uvnitř, tak navenek

10:00-18.00
Tento seminář vám umožní pochopit a měnit niterné uspořádaní, struktury a modely chování, které utváří naše vztahy. Podíváme se, jak se podílejí ženské a mužské aspekty, aktivní a pasivní části naší osobnosti na propojení se zbytkem světa.

Strach a vnitřní síla

10.00-18.00
Pochybnosti, obavy, strach, hrůza, ... odkud se berou a proč se nás drží, nebo snad se držíme my jich? Jak rozpoznat kdy je strach varováním a kdy překážkou? Přispívá strach k opakování našich destruktivních programů...

Vnitřní řád aLilith (Černá Luna) aneb bolest jako příležitost

10.00-18.00
Bolavá místa v naší duši a trhliny v celistvosti jejího vnitřního uspořádání udržují naše zavedené vzorce chování při starém...

Tělo a duše, partnerství na celý život aneb o zdraví

Jak vnímáme vlastní tělo? Dokážeme se naladit na něj tak, abychom věděli co mu prospívá či škodí? Prožíváme sebe na tělesné rovině jen v oblasti svých potřeb, když nás něco bolí nebo jsme si sebe v těle plně vědomi a přebýváme tak v každé své buňce?...